Sertifikatas

Prie kūrinių pridedamas autoriaus pasirašytas sertifikatas (jeigu autorius šių laikų).

Sertifikatas reiškia, kad reprodukcijos tiražas yra kontroliuojamas autoriaus.